VACATURES NIEUWS CONTACT    
 

 

 

Verder

Niet zomaar een vet verhaal

Belgicactus zet met trots een nieuw en vet merkverhaal
in de markt, vanuit de absolute passie voor succulenten.
Jazeker, succulenten zijn very hot & happening,
en worden gesmaakt door jong en oud. De foto’s van
succulenten en hun ‘baasjes’ overspoelen Instagram.
Niet in het minst omdat ze zo veelzijdig en verschillend
zijn, net zoals de mens. Bovendien vergen ze weinig of
geen onderhoud, mooi meegenomen voor de drukbezette
en actieve consument. Planten spelen meer en meer
de hoofdrol in woon- en werkomgevingen. Het nieuwe
no-nonsense sierteeltmerk, Fabulous Fat Friends, brengt
dan ook de duurzame en positieve relatie tussen mens &
plant in beeld, onafscheidelijk, zij aan zij, net zoals mens
en dier.

Maak kennis met ons nieuw verhaal!

www.fabulousfatfriends.com

 

Not merely a Fat story

Belgicactus is proud to introduce a new and succulent
brand story to the market, inspired by an absolute
passion for succulents. Yes indeed, succulents are very
hot & happening, and are appreciated by young and
old. Instagram is brimming with pictures of succulents
and their “owners”. Not in the least because they are so
diverse and different, just like people. And what’s more,
they require little or no maintenance, which is pretty
convenient for the ever-busy and active consumer.
Plants take an ever more prominent place in our living
and working environments. The new no-nonsense
ornamentals brand, Fabulous Fat Friends, highlights
the sustainable and positive relationship between man
and plants, inseparable, cheek by jowl, just like man and
animal.

Meet our new story!

www.fabulousfatfriends.com

 

outdoor indoor
   
 
 

Belgicactus bvba - Kapellerij 6 - 2260 Westerlo - Tel: 014/54 70 50 - Fax: 014/54 70 96 - Gsm: 0492/27.25.00